0% Afgerond
0/296 Stappen

Beginnersrijbewijs

Omdat beginnende bestuurders vaker betrokken zijn bij verkeersongevallen wordt aan beginnende bestuurders na 30 maart 2002 een beginnersrijbewijs afgegeven. Het is een gewoon rijbewijs, maar er worden strengere voorwaarden gesteld. Wie 3 keer binnen 5 jaar een zwaardere verkeersovertreding heeft begaan raakt zijn rijbewijs kwijt.
Het gaat hierbij om:

  • Het veroorzaken van ernstige hinder of gevaar;
  • Ernstige snelheidsovertredingen, waarbij meer dan 30 kilometer per uur te snel wordt gereden, of meer dan 40 kilometer per uur op een autosnelweg;
  • Bumperkleven;
  • Het veroorzaken van een ongeval waarbij sprake is van schade of letsel;
  • Het rijden met een te hoog alcoholpercentage;
  • Het veroorzaken van een ongeval een ongeval met gewonde of dode slachtoffers.

Iedere verkeersovertreding moet wel persoonlijk zijn geconstateerd door een opsporingsambtenaar. Deze moet de bestuurder staande houden om het rijbewijs te controleren. Een snelheidsovertreding waarbij u geflitst bent, levert geen punt op, omdat de mogelijkheid bestaat dat een andere persoon uw voertuig bestuurde.

Als na drie overtredingen binnen 5 jaar je rijbewijs is ingevorderd, moet je bij het CBR een onderzoek laten doen naar uw geschiktheid. Dit bestaat uit een theorietoets en een praktijktoets. Zakt u voor één of beide toetsen, dan raakt u definitief het rijbewijs kwijt. De enige manier om dan opnieuw aan een rijbewijs te komen is opnieuw examen te doen. Slaagt u uiteindelijk, krijgt u opnieuw een beginnersrijbewijs.

Per 1 januari 2006 is voor beginnende bestuurders, en snor- en bromfietsers het wettelijk toegestane promillage verlaagt naar 0,2 promille. Deze regel geldt voor iedereen die zijn rijbewijs heeft gehaald na 30 maart 2002, of het rijbewijs nog gaat halen.

Beginnend bestuurder met betrekking tot de alcohollimiet van 0,2 promille is iemand tot zeven jaar na het behalen van het rijbewijs AM, indien hij op het moment van het behalen van dat rijbewijs nog geen 18 jaar is.
Dus haat u op uw 16de verjaardag het rijbewijs AM, dan geldt de alcohollimiet van 0,2 promille tot je 23ste verjaardag. Haal je het brommerrijbewijs net voordat je 18 wordt, dan geldt het tot net voor je 25ste verjaardag.

WhatsApp WhatsApp