Parkeren

parkeren

Hier alleen een definitie van parkeren. Waar je wel en niet mag parkeren en stilstaan wordt zeer uitgebreid behandeld in het hoofdstuk stilstaan en parkeren.

Artikel 1 van het RVV.
Parkeren: het laten stilstaan van een voertuig anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden of lossen van goederen.

WhatsApp chat