Rijbaan

rijbaan

Standaardindeling van een snelweg met ventweg en fietspad. Zie gekleurde balken en letters bovenaan.

(rood) Weg (B, D t/m J, K)

(blauw) Rijbaan, een fietspad geldt niet als rijbaan

(zwart) Rijstrook

A zijberm
B ventweg
C zijberm
D vluchtstrook, uitrijstrook
E rijstrook
F spitsstrook
G redresseerstrook
H middenberm
J vluchtstrook, invoegstrook
K fietspad

Artikel 1 van het RVV.
Rijbaan: elk voor rijdende voertuigen bestemd weggedeelte met uitzondering van de fietspaden en de fiets/bromfietspaden.

WhatsApp chat