Snorfiets

Snorfietsen herken je enkel en alleen aan de blauwe kentekenplaat.

Artikel 1 van het RVV.
Snorfiets:

  • bromfiets die blijkens de gegevens in het kentekenregister is geconstrueerd voor een maximumsnelheid die niet meer bedraagt dan 25 km per uur, met uitzondering van de speed-pedelec, of
  • bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet

Artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet:
Voorafgaande aan de toelating tot het verkeer op de weg kan Onze Minister een motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3 of een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig.

 

  •  

 

 

WhatsApp chat