0% Afgerond
0/199 Stappen

Geslotenverklaring

Artikel 1 van het RVV.
Geslotenverklaring: verbod de betrokken weg in te rijden of in te gaan alsmede de betrokken weg te gebruiken.geslotenverklaring-300x200 Geslotenverklaring

Dit bord geldt voor alle voertuigen, ruiters, geleiders van rij- of trekdieren en vee. Aanvankelijk gold het verbod voor bestuurders. Daar een geslotenverklaring ook het gebruik inhoudt, betekent dit dat dit bord ook overtreden wordt als het voertuig geparkeerd staat. In die gevallen is de bestuurder veelal niet bij het voertuig aanwezig. Om problemen met de handhaving te voorkomen is de tekst van bord C1 – en ook van C2 – per 1 januari 1995 aangepast. De aanpassing houdt tevens in dat nu dezelfde systematiek gevolgd wordt als bij de overige borden die een geslotenverklaring betreffen. Daar werden altijd al de (categorieën) voertuigen genoemd.

 

WhatsApp WhatsApp