0% Afgerond
0/199 Stappen

Motorrijtuigen

Artikel 1c van de Wegenverkeerswet.
Motorrijtuigen: alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders met uitzondering van fietsen met trapondersteuning.

gehandicaptenvoertuig_-300x199 MotorrijtuigenWel een motorrijtuig, maar geen motorvoertuig…

De wet en het CBR maken onderscheidt tussen motorvoertuigen en motorrijtuigen.
Motorvoertuigen zijn in de definitie van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens alle gemotoriseerde voertuigen, behalve bromfietsen (inclusief snorfietsen), fietsen met trapondersteuning en gehandicaptenvoertuigen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

In de definitie van Motorrijtuigen komen bromfietsen wel voor:
alle voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders, met uitzondering van fietsen met trapondersteuning.

Voorbeelden van motorrijtuigen: auto, motorfiets, bus, trekker, bromfiets, bromscooter, brommobiel en snorfiets. Treinen, trams en metro’s zijn volgens de Wegenverkeerswet motorvoertuigen noch motorrijtuigen.

De Nederlandse Regeling voertuigen definieert een driewielig motorrijtuig als een voertuig van de voertuigcategorie L met de voertuigclassificatie L5e of L7e, niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid of gehandicaptenvoertuig. De betreffende Europese verordening hanteert classificatie L7e voor zware vierwielers, zoals quads voor gebruik op de openbare weg. Hoewel alle quads vier wielen hebben, worden sommige quads – afhankelijk van constructie en vermogen – in Nederland voor de wet beschouwd als driewielige motorrijtuigen.  Andere worden beschouwd als brom- of snorfiets, personenauto of bedrijfsauto.

WhatsApp WhatsApp