0% Afgerond
0/167 Stappen

Rijbewijs B

Het rijbewijs B geeft de bevoegdheid tot het besturen van:

  • Motorrijtuigen op drie wielen, niet zijnde motorrijtuigen op twee wielen met zijspanwagen.
  • Motorrijtuigen op vier of meer wielen, waarvan de toegestane maximum massa niet meer bedraagt dan 3500 kilogram en die niet zijn ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen.
  • Motorrijtuigen ingericht voor het vervoer van ten hoogste 8 personen, de bestuurder daaronder niet begrepen, waarvan de toegestane massa als gevolg van een aan het voertuig aangebrachte bepantsering meer dan 3500 kilogram bedraagt.

Om autorijles te nemen, moet u minimaal 16,5 jaar oud zijn. Uw rijbevoegdheid mag niet ontzegd zijn en tevens mag uw rijbewijs niet ingevorderd of ingenomen zijn.
Zonder in het bezit te zijn van rijbewijs E mag een aanhangwagen worden voortbewogen, als de:

  • toegestane maximum massa van de aanhangwagen niet meer bedraagt dan 750 kilogram.
  • toegestane maximum massa van de aanhangwagen meer bedraagt dan 750 kilogram, zolang de totoale massa van het trekkend motorrijtuig en aanhangwagen niet meer bedraagt dan 3500 kilogram.
WhatsApp WhatsApp