Verdrijvingsvlak

Een verdrijvingsvlak is een gedeelte van de rijbaan dat gemarkeerd is met sergeantsstrepen (schuine strepen) waar bestuurders niet overheen mogen rijden. Het verdrijvingsvlak kan een wegversmalling aanduiden. Zo wordt het toegepast nadat een rijbaan versmalt van bijvoorbeeld 3 naar 2 rijstroken. Dit wordt aangekondigd met verdrijfpijlen op het wegdek van de eindigende rijstrook.

Rij je op een spitsstrook en je komt daar een verdrijvingsvlak tegen, mag je er wel over heen rijden!

Artikel 1 van het RVV.
Verdrijvingsvlak: gedeelte van de rijbaan waarop schuine strepen zijn aangebracht.

WhatsApp chat