Autobus

Om als autobus aangemerkt te worden, moet het een “motorvoertuig” zijn. Een tram is eveneens ingericht voor het vervoer van meer dan 8 personen. Echter, een tram wordt niet als motorvoertuig gezien, omdat deze langs rails wordt voortbewogen, zodoende kan een tram geen autobus zijn.

Binnen de bebouwde kom moeten bestuurders aan bestuurders van een autobus de gelegenheid geven van een bushalte weg te rijden, wanneer de bestuurder van die autobus door het geven van een teken met zijn richtingaanwijzer zijn voornemen om weg te rijden kenbaar maakt. Het maakt geen verschil of dit een lijnbus of een touringcar is. Iedere autobus moet je dan voor laten gaan. Zelfs een personenbusje voor 9 of 10 passagiers.

Artikel 1 van het RVV: Autobus: Motorvoertuig, ingericht voor het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder daaronder niet begrepen.

WhatsApp chat