Autoweg

De maximumsnelheid op een autoweg is 100 kilometer per uur, buiten de bebouwde kom. Op een autoweg binnen de bebouwde kom is de maximumsnelheid 50 kilometer per uur, tenzij anders aangegeven door verkeersborden.

Het gebruik van een autoweg is slechts toegestaan voor motorvoertuigen die ten minste 50km/h kunnen en mogen rijden.

Een minimumsnelheid bestaat niet op een autoweg. Als er bijvoorbeeld een file is, of een brug openstaat kun je uiteraard geen 50 kilometer per uur meer rijden. De 50 kilometer per uur die genoemd wordt, gaat er alleen over of jouw motorvoertuig wel in staat is om en ook wel wettelijk toegestaan, die 50 kilometer per uur mag rijden.

Artikel 1 van het RVV. weg, aangeduid door bord G3 van bijlage I; langs autowegen gelegen parkeerplaatsen, tankstations en bushalteplaatsen maken geen deel van de autoweg uit.

WhatsApp chat