0% Afgerond
0/237 Stappen

Bedrijfsauto

Artikel 1 van het RVV.
bedrijfsauto: bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen

Artikel 1.1 van de Regeling voertuigen luidt:

bedrijfsauto: voertuig op vier of meer wielen, niet zijnde een motorrijtuig met beperkte snelheid of gehandicaptenvoertuig, en ingericht voor:

a. het vervoer van goederen, of

b. het uitvoeren van andere werkzaamheden;

in ieder geval wordt als bedrijfsauto aangemerkt een voertuig van de voertuigcategorie N en een voertuig dat blijkens het kentekenregister een bedrijfsauto is;
bedrijfsauto-300x225 Bedrijfsauto

WhatsApp WhatsApp