0% Afgerond
0/235 Stappen

Rijbewijs AM – Scooterrijbewijs

rijbewijs Rijbewijs AM - Scooterrijbewijs

Voor het besturen van een snorfiets, bromfiets of brommobiel is het rijbewijs AM verplicht.
Wilt u in het bezit komen van een rijbewijs AM, zult u met een voldoende resultaat het theorie-examen moeten afleggen bij het CBR. Daarna zult u een praktijkexamen moet afleggen. Er is een apart praktijkexamen voor de bromfiets EN voor een brommobiel.
Het theorie-examen bestaat uit 50 vragen. Dit kunnen ja/nee vragen, open vragen of meerkeuzevragen zijn. U bent geslaagd als je minimaal 44 vragen goed hebt beantwoord.

Als u zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs AM een snorfiets, bromfiets of brommobiel bestuurt, riskeert u een flinke boete. Daarnaast bent u ook niet verzekerd bij een schade of ongeluk.
U moet bij een controle altijd het originele rijbewijs tonen. Een kopie voldoet dus niet.

In het geval het rijbewijs A of B vanwege medische redenen niet langer geldig kan blijven, bestaat de mogelijkheid om in het bezit te blijven of te komen van een rijbewijs AM.

WhatsApp WhatsApp