T-kruispunt

Soms wordt de voorrang op een T-splitsing geregeld door verkeersborden. Dit is een veiligere situatie dan als er geen verkeersborden die de voorrang regelen zijn geplaatst. De bestuurders op de doorgaande weg denken vaak ten onrechte dat zij voorrang horen te krijgen, wat niet het geval is.

Aan het einde van de aansluitende weg worden vaak waarschuwingshekken geplaatst. Dit om te voorkomen dat het verkeer niet in de gaten heeft dat het een T-splitsing nadert. Soms worden er op de waarschuwingshekken pijlen aangebracht en kan het verkeer aan de pijlen die op het hek zijn aangebracht zien welke richting hij op kan.

Op de foto hiernaast nader je een T-splitsing. Jij hoort voorrang te krijgen van de grijze auto, dwing dit niet af. Vaak is het beter de ander die denkt voorrang te hebben, maar te laten gaan.
Om je te attenderen dat niet iedereen jou voorrang zal verlenen is hier soms het verkeersbord gevaarlijk kruispunt geplaatst.

WhatsApp chat